VGTU klasė

Naudinga išvyka į VGTU

Pagal suderintą programą ir VGTU klasės veiklos 2019–2020 m.m. planą, lapkričio 18 d. III klasių gimnazistai, kurie mokosi fizikos, biologijos ir transporto inžinerijos VGTU klasėse, vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Lydimi dalykų mokytojų, mokiniai dalyvavo paskaitose, dirbo laboratorijose, kur atliko fizikos ir biochemijos laboratorinius darbus.

Naujausios veiklos VGTU

Gimnazijos trečiokai tęsė veiklą VGTU organizuojamose veiklose. Naujausio vizito tikslas - praplėsti mokinių turimas žinias, suteikti galimybę sužinoti naujų dalykų. Mokiniai atliko laboratorinius darbus, dalyvavo prof. dr. Artūro Juknos paskaitoje „Fizika – raktas į gamtos paslaptis“. Fizikos laboratorijoje atliko po 2 laboratorinius darbus.

VGTU diena gimnazijoje

Atvyko dr. Dovilė Merkevičiūtė, Taikomosios katedros docentė, dr. Stanislavas Dadelo, Pramogų industrijų katedros profesorius, dr. Igor Iljin, Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedros docentas, dr. Arūnas Jaras, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyriausiasis specialistas.

Pristatyti ateities inžinerijos darbai

2019 m. vasario 25 d., VGTU Centriniuose rūmuose vyko 2018-2019 m. m. atliekamų AI (Ateities inžinerijos) projektinių darbų pristatymo renginys. Renginio metu, darbus atlikę įvairių Lietuvos mokymo įstaigų mokiniai galėjo viešai pristatyti ir aptarti savo darbų idėjas, vykdymo eigą, ateities planus ir iškilusias problemas, išgirsti AI konsultantų, mokytojų ir kolegų - kitų darbų autorių - nuomones, gauti pagalbos dėl iškilusių problemų sprendimo, taip pat rasti naujų idėjų darbo tęsimui ar kitiems projektams. Vertinimo komisija, sudaryta iš VGTU dėstytojų ir įvairių mokyklų mokytojų, vertino projektinius darbus ir išrinko geriausius kiekvienoje programoje.

Dar viena naudinga išvyka į VGTU

Lapkričio 19 d. Jotvingių gimnazijos III-iųjų klasių mokiniai, besimokantys fizikos, biologijos (biochemikai) ir technologijų (transporto inžinerijos) vyko į Vilniuje esantį Vilniaus Gedimino technikos universitetą pagilinti savo žinias. Mokiniai grupėse atliko fizikos laboratorinius darbus, bendravo ir konsultavosi su VGTU dėstytojais.

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“. 2-oji sesija

Antroji sesija įvyko Vilniuje 2019 m. Vilniuje spalio 29-31 dienomis.

2018 m. spalio 29-31 d. Alytaus Jotvingių gimnazijos IIIb kl. mokiniai, pasiskirstę į dvi programas, dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ neakivaizdinėse neformaliojo vaikų švietimo programose "Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos" ir "Žalioji energetika" 2-oje sesijoje.

Nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

Pirmoji sesija įvyko Vilniuje 2019 m. rugsėjo 24-28 dienomis.
Alytaus Jotvingių gimnazija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau VGTU), Lietuvos mokslų akademijos partneris, sėkmingai dalyvavo akademijos koordinuojamame projekte Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“. VGTU yra atsakingas už projekto veiklos „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijų mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“ įgyvendinimą.

Image