Komisijos

Komisijos

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 

Nijolė Makštutienė, pirmininkė;

Ingrida Vilkinienė, sekretorė; Marytė Stasiukynienė, narė; Dalė Surdokienė, narė; Artūras Puidokas, narys; Edita Jurčienė, narė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Vaiko gerovės komisija:

  • Renata Romanovienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Jolita Peleckienė, socialinė pedagogė metodininkė.
  • Ramunė Kazlauskienė, matematikos mokytoja metodininkė.
  • Ingrida Vilikinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  • Vida Ulinskienė, matematikos mokytoja metodininkė.
  • Lina Petraškienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja.
  • Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
  • Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
  • Agnė Stančikaitė, psichologo asistentė.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Spausdinti  
Image