Darbo užmokestis

Alytaus Jotvingių gimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimasPareigybių (etatų) skaičius
2020 m.
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EurPareigybių (etatų) skaičius
2021 m.
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1900,8 3 2039,04
Mokytojas 54,3 1530,10 53,99 1534,84
Darbininkas 1,75 607 1,5 642
Valytojas 7 607 7 642