Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Alytaus Jotvingių gimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimasPareigybių (etatų) skaičius
2021 m.
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EurPareigybių (etatų) skaičius
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2053,08 3 2518,62
Mokytojas 53,68 1558,81 52,93 1712,78
Darbininkas 1,75 642 1,5 730
Valytojas 7 642 7 730
         
         

Spausdinti  
Image