Naudinga išvyka į VGTU

Pagal suderintą programą ir VGTU klasės veiklos 2019–2020 m.m. planą, lapkričio 18 d. III klasių gimnazistai, kurie mokosi fizikos, biologijos ir transporto inžinerijos VGTU klasėse, vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Lydimi dalykų mokytojų, mokiniai dalyvavo paskaitose, dirbo laboratorijose, kur atliko fizikos ir biochemijos laboratorinius darbus.

Mokiniai klausėsi fizikos paskaitos „Atomas, šviesos kilmė, lazeris", ją skaitė VGTU prof. dr. Artūras Jukna. Atlikdami fizikos laboratorinius darbus, mokiniai dirbo grupėmis, tyrė puslaidininkinio diodo parametrus, įvertino difrakcinės gardelės konstantą, patikrino sukamojo judėjimo dėsnius, nustatė skersinių bangų sklidimo greitį stygoje, nustatė kūno laisvo kritimo pagreitį. Gimnazistai stebėjo metalų mechaninių savybių nustatymą tempimo bandymu, kurio tikslas buvo gauti medžiagos stiprumo rodiklius, kurie inžineriniu požiūriu pakankamai visapusiškai atspindi svarbiausias medžiagos mechanines savybes.

Biochemikų grupė aplinkos inžinerijos fakultete susipažino su nuotekų vandens valymo etapais bei ypatinga mikroorganizmų reikšme skaidant teršalus buitinėse nuotekose. Mokinius ypač sudomino veikliojo dumblo tyrimas mikroskopu bei indikatorinių organizmų mikrobiologinė analizė. Fundamentaliųjų mokslų fakultete mokiniai atliko biocheminį baltymų koncentracijos tyrimą nustatydami jaučio serumo albumino koncentracijas kiekybiniu spektrofotometrijos metodu.

Transporto inžinerijos fakultete jie buvo supažindinti su studijų programomis, galimybe studijuoti šiame fakultete. Gimnazistai sužinojo, kokius pagrindinius dalykus mokosi šio fakulteto studentai, kokiomis naujosiomis technologijomis ir inovacijomis naudojasi praktinių užsiėmimų metu. Trečiokai turėjo galimybę dalyvauti automobilio sistemų testavime, išbandyti sportinius kartingus, sužinoti jų sandaros ir sistemų veikimo ypatumus, išnagrinėti kuo kartingas skiriasi nuo įprasto automobilio.

Mokiniai grįžo praturtėję naujomis žiniomis, patobulinę savo gebėjimus, įgiję vienos ar kitos srities patirties. Gimnazistai liko patenkinti dėstytojų paskaitomis, atliktais laboratoriniais darbais, o mokytojai – smalsiais mokiniais.

Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė, biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė, technologijų mokytojas ekspertas Artūras Puidokas.


Spausdinti  
Image