Kiti darbuotojai

Kiti darbuotojai

Eil.Nr.Vardas, pavardėPareigos ir pareigybių aprašymai
1. Ovidija Valiukevičiūtė Direktoriaus pavad. ugdymo aprūpinimui
2. Vilija Dranginytė Bibliotekos vadovė
3. Ona Motiekienė Bibliotekininkė
4. Aistė Skorbuvienė Raštinės vedėja
5. Loreta Surdokienė Projektinio darbo specialistė
6. Ingrida Kantaravičienė IT specialistė
7. Regina Čiginskienė Laborantė
8. Nijolė Ramilienė Valytoja
9. Nijolė Rėklaitienė Valytoja
10. Vilma Anušauskienė Valytoja
11. Aldona Bogušienė Valytoja
12. Ramutė Straukienė Valytoja
13. Vida Adomaitienė Valytoja
14. Stasė Mereškevičienė Valytoja
15. Nina Judickienė Budėtoja
16. Valdas Laibinis Įreng. aptarnavimo ir eilinio remonto darbininkas
17. Gintas Bakūnas Kiemsargis

Spausdinti  
Image