Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

   Direktoriaus Donato Vasiliausko darbotvarkė  gegužės mėnesį

 Visą mėnesį. Pedagoginės veiklos stebėsena.

10 d. 9.00 – 12.30 val. Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

30 d. skaitykloje. Pedagoginis susirinkimas.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Dainauskienės darbotvarkė gegužės mėnesį

  Visą mėnesį. Pedagoginės veiklos stebėsena.

2 d. 12.15 val. aktų salėje. Paskaita „ES ir NATO veikimas“. 

10 d. 9.00 – 12.30 val. Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Iki 11 d. Valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių pateikimas Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui.

16 d. 9.00 – 12.30 val. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė gegužės  mėnesį

  Visą mėnesį. Pedagoginės veiklos stebėsena.

Visą mėnesį. Nepažangių mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėsena (informacija apie nepažangių mokinių individualių  ugdymosi planų vykdymą).

16 d. 9.00 – 12.30 val. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  gegužės  mėnesį

   Visą mėnesį. Pedagoginės veiklos stebėsena.

5 d. Pasitarimas dėl Jotvingių garbės renginio.

10 d. 9.00 – 12.30 val. Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

13–17 d. Naktis mokykloje.

16 d. 9.00 – 12.30 val. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

Iki 20 d. Steam pažymėjimų mokiniams įteikimas.

24 d. 15.00 val. 219 kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

26 d. Paskutinis skambutis.

 

 

 

 


Spausdinti  
Image