Vadovų darbotvarkės

   Direktoriaus Donato Vasiliausko darbotvarkė  gruodžio mėnesį.

Visą mėnesį. Dalyvavimas X faktoriaus ir Norfos organuzuojamoje socialinėje iniciatyvoje─projekte „Muzika suartina

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Dainauskienės darbotvarkė gruodžio mėnesį.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė gruodžio  mėnesį.

8 d. 10.35 val. 318 kab. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimas.

9 d. 14.00 val. 305 kab. Proveržio strategijos komplektavimo darbo grupės pasitarimas.

16 d. 15.00 val. Atestacijos komisijos posėdis.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  gruodžio  mėnesį.