Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

   Direktoriaus Donato Vasiliausko darbotvarkė  rugsėjo mėnesį

 Visą mėnesį. Pasiruošimo mokslo metams stebėsena.

14 d. 15.00 val. skaitykloje. STEAM klasės ir humanitarinių - socialinių mokslų klasės integruotų projektų mokytojų komandų pasitarimas.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Dainauskienės darbotvarkė rugsėjo mėnesį

  Visą mėnesį. Pasiruošimo mokslo metams stebėsena.

14 d. 15.00 val. skaitykloje. STEAM klasės ir humanitarinių - socialinių mokslų klasės integruotų projektų mokytojų komandų pasitarimas.

Iki 16 d. Supažindinimas su brandos darbo, technologijų ir menų egzaminų vykdymo instrukcijomis.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė rugsėjo  mėnesį

  Visą mėnesį. Pasiruošimo mokslo metams stebėsena.

14 d. 15.00 val. skaitykloje. STEAM klasės ir humanitarinių - socialinių mokslų klasės integruotų projektų mokytojų komandų pasitarimas.

Iki 30 d. Supažindinimas su Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  rugsėjo  mėnesį

   Visą mėnesį. Pasiruošimo mokslo metams stebėsena.

2 d. 8.00 - 12.00 val.  Nepamokinio ugdymo diena „Jotvingiai startuoja“.

9 d.  11.45 val. skaitykloje. Klasių seniūnų ir pavaduotojų pasitarimas.

13 - 15 d. Mokinių prezidento rinkimai.

14 d. 15.00 val. skaitykloje. STEAM klasės ir humanitarinių - socialinių mokslų klasės integruotų projektų mokytojų komandų pasitarimas.

21 d. 15.00 val. skaitykloje:

1. Ukrainiečius mokančių mokytojų pasitarimas 15.00 - 15,30 val.

2. Spec. poreikių mokinius mokančių mokytojų pasitarimas 15.30 - 16.00 val.

3. Klasių vadovų pasitarimas 16.00 - 16,30 val.

4. Dalykų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas 16.30 - 17.00 val.

22 d. 15.00 val. 219 kab. Erasmus+KA101 mokytojų STEAM kompetencijų ugdymo projekto dalyvių pasitarimas.

26 d. 15.00 val. 219 kab. Vaiko gerovės komisijos posėdis.

26 d. Europos kalbų diena.

 

 

 


Spausdinti  
Image