Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

   Direktoriaus Donato Vasiliausko darbotvarkė  sausio mėnesį

8.00-9.00 val. Kiekvieną dieną. Rytinis vadovų pasitarimas.

Visą mėnesį. Pedagoginė stebėsena II ir IV klasėse. Aktyvūs mokymo(si) metodai ir įsivertinimas.

4 d. 10.00 val. Skaitykloje. Pedagoginis susirinkimas.

27 d. 10.00 val. AMS tarybos posėdžių salė. AMS biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Dainauskienės darbotvarkė sausio mėnesį

8.00-9.00 val. Kiekvieną dieną. Rytinis vadovų pasitarimas.

Visą mėnesį. Pedagoginė stebėsena II ir IV klasėse. Aktyvūs mokymo(si) metodai ir įsivertinimas.

4 d. 11.00 val. skaitykloje. Erasmus+ projekto “Fenomenu grįsto ugdymo diegimas gimnazijoje” komandos susirinkimas.

10 d. 11.45 val.  219 kab. UTA komandos susirinkimas.

Iki 15 d. III klasių mokinių prašymų rengti brandos darbą registravimas.

18 d. 14 val. , 25 d. 14.00 val.  SkaityklojeI B klasės projektinės veiklos ,,Pažinkime Lietuvą gido akimis” mokinių pristatymai.

   Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Nijolės Makštutienės darbotvarkė sausio mėnesį

8.00-9.00 val. Kiekvieną dieną. Rytinis vadovų pasitarimas.

Visą mėnesį. Pedagoginė stebėsena II ir IV klasėse. Aktyvūs mokymo(si) metodai ir įsivertinimas.

    Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Renatos Romanovienės darbotvarkė  sausio  mėnesį

8.00-9.00 val. Kiekvieną dieną. Rytinis vadovų pasitarimas.

Visą mėnesį. Pedagoginė stebėsena II ir IV klasėse. Aktyvūs mokymo(si) metodai ir įsivertinimas.

17 d. 15.00 skaitykloje. Dalykų metodinių grupių pasitarimas dėl veiklos planavimo 2023 m.

 17 d. po 4 pamokų 219 kab. Pasitarimas su III-IV klasių vadovais ir mokinių atstovais dėl Šimtadienio 2023.

24 d. 16.00 skaitykloje. Erasmus+ KA101 STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą gimnazijoje galutinės ataskaitos pristatymas projekto dalyviams, vadovams.

24 d. 10.00 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-10 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams.

 


Spausdinti  
Image