Naujienos

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Alytaus Jotvingių gimnazija,  įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs  ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų.                                                                        .

Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.                                                                         .

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

Karjeros specialistų tinklo vystymas
Image