Naujienos

Anglų kalbos - istorijos pamoka – dirbtuvės holokausto tema ,,Geto vaizdai – aukų, liudininkų žvilgsniu“

Anglų kalbos - istorijos pamoka – dirbtuvės holokausto tema ,,Geto vaizdai – aukų, liudininkų žvilgsniu“

Alytaus Jotvingių gimnazijos skaitykloje 2023 m. balandžio 25 d. per 7-8 pamoką vyko anglų kalbos –istorijos pamoka – dirbtuvės holokausto tema ,,Geto vaizdai- aukų, liudininkų akimis“.

Šią pamoką – dirbtuves III a,b,c klasių mokiniams anglų kalba pravedė Vilniaus Gaono žydų muziejuje dirbanti savanorė vokietė iš Austrijos Alexandra Impris. Jau tradicija tapo bendradarbiauti su savanoriais iš Austrijos, kurie savanorystę žydų muziejuje renkasi vietoj karinės tarnybos (kasmetinį projektą derina Austrijos ambasada Lietuvoje). Gimnazijos Toliarancijos ugdymo centras bendradarbiauja su tarptautine komisija nacių ir sovietų nusikaltimams tirti bei Vilniaus Gaonų žydų muziejumi. Savanorė Alexandra Impris įdomiai, įtaigiai pristatė mokiniams skaudžią holokausto temą. Mokinai įgytas žinias pritaikė dirbdami grupėmis, analizuodami rašytinius šaltinius, istorines nuotraukas, karikatūras. Atliktas užduotis pristatė vieni kitiems. Išrinko iš atliktų užduočių raktinius žodžius: baimė, badas, getas, policija, naciai, holokaustas, mirtis, slapstymasis, pasipriešinimas, kova, teatras, kūryba, spauda ir kt. Mokiniams buvo puiki galimybė ne tik pagilinti istorijos žinias, bet ir gilinti bendravimo anglų kalba įgūdžius, gebėti diskutuoti, bendrauti su jaunu žmogumi, taip pat neseniai palikusiu mokyklos suolą. Užsiėmimą III a, b, c gimnazijos klasių mokiniams organizavo mokytojai: Laimutė Arlauskaitė, Brigita Ivoškienė, Lina Petraškienė, Vytautas Skendelis.

Istorijos mokytoja Laimutė Arlauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Brigita Ivoškienė

Image