Naujienos

Į projekto „Taskforce of the Teach Europe" komandą pakviesta ir gimnazijos mokytoja

Į projekto „Taskforce of the Teach Europe" komandą pakviesta ir gimnazijos mokytoja

Gegužės 8-10 fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė dalyvavo projekte „Tech Europe“, Briuselyje European Schoolnet Future Classroom Lab (FCL).

Projekto „Taskforce of the Teach Europe“ (2023-2025) grupė sudaryta iš 12 mokytojų (gamtos mokslai/socialiniai mokslai): Kroatijos, Vengrijos, Maltos, Lietuvos, Portugalijos, Slovakijos ir Rumunijos. Tai puiki galimybė mokytis vieniems iš kitų ir dirbti komandoje kuriant stiprią ir efektyvią Europos švietimo erdvę. Šis mokymo kursas prilygsta ateities Europos kūrimui, projektas yra susijęs su dabartiniu politiniu klimato ir energetikos politikos įgyvendinimu ne tik šalyje, bet ir visame pasaulyje, siekiant žalios ir skaitmeninės ateities.

Projekto tikslas yra įgalinti mokytojus sukurti mokymo ir ugdymo turinį, planuoti, organizuoti ir integruoti su Europos Sąjunga susijusį turinį į mokymo programas ir užklasinę veiklą, mokyti apie ES naudojantis įtraukiais metodais ir perteikti mokiniams faktus ir žinias apie Europos Sąjungą, didinti domėjimąsi Europos Sąjunga ir sukurti pagrindą, skatinantį mokinius dalyvauti demokratiniame procese ir geriau parengti juos tapti aktyviais piliečiais klimato, aplinkos ir biologinės įvairovės bei strateginės politikos klausimais. Mokant apie ES, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Europos jaunimo svarbą kuriant geresnę ateitį ir padedama jiems ginti bei propaguoti laisvę, vertybes ir solidarumą, suteikiant galimybę dalytis savo vizija, susitikti su žmonėmis ir dalyvauti veiklose visoje Europoje.

Europos dienos proga komanda aplankė Europos kvartalą Briuselyje.

Projektas finansuojamas Jean Monnet pagal Europos Sąjungos programa Erasmus+ ES .

 Fizikos mokytoja Irena Ribinskienė

 

Image