Naujienos

Belskis į rojaus vartus ir tau bus atidaryta!

Belskis į rojaus vartus ir tau bus atidaryta!

Alytaus Jotvingių gimnazijos I-IV klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Linos Rutkauskaitės, Virginijos Klusevičienės, Eugenijos Baciuškienės, Rimos Bartkienės ir lydimi bibliotekininkės Linos Motiekienės, mokslo metus baigė jau tradicine tapusia 3 dienų Gamtamoksline ekspedicija.

Nuo 2016 metų rudens ir vasaros ekspedicijų metu lankomės įvairiose Lietuvos saugomose teritorijose, kur žygių, paskaitų, edukacinių užsiėmimų metu mokiniai sukaupia stebėjimų medžiagą ar tyrimų duomenis, atlieka individualias ir grupines užduotis, vėliau jas analizuojame, aprašome ir pristatinėjame mokinių darbų konferencijų metu.

Šiemet buvome svetingai priimti Žuvinto biosferos rezervate – gamtininkų rojuje. Tokio apsaugos lygio teritorijoje įprasta sutikti dirbant mokslininkus, studentus, o mokiniai paprastai kviečiami tik į ekskursijas po Lankytojų centro ekspoziciją ar pasivaikščioti Žuvinto rezervato gamtos taku. Mes gi turėjome galimybę pirmieji iš mokinių apsigyventi direkcijos patalpose esančiame viešbutyje, mokytis Gamtos klasėje, savo darbus pristatinėti Lankytojų centro konferencijų salėje ir atlikti suplanuotus stebėjimus ir aplinkos tyrimus unikalioje gamtinėje aplinkoje. Praleidę dvi dienas vienoje vietoje, trečiąją skyrėme apsilankymui Metelių regioniniame parke, kur jau esame senbuviai.

Šios ekspedicijos tikslas buvo susipažinti su pelkės ir ežero ekosistemų raida, bendrijų kaita, rūšine įvairove. Mokiniai turėjo galimybę palyginti bandomą atkurti Amalvos aukštapelkę su degradavusia jos dalimi ir, paskutinę ekspedicijos dieną, tarpinio tipo pelke Metelių regioniniame parke, domėjosi ir lygino Žuvinto ir Dusios ežerų kilmę, raidą, ieškojo panašumų ir skirtumų, tyrė ir lygino abiejų ežerų vandens cheminius ir biologinius rodiklius. Atlikome pakrančių ir paežerės pievų augalijos, ežero paukščių, debesų stebėjimus, bandėme prisivilioti naktinius drugius ir visą eilę skirtingų užduočių, padedančių lavinti žmogaus ir gamtos dermės, gamtos objektų ir reiškinių pažinimą, pastabumą.

Keliaudami ir stovyklaudami domimės ne tik lankomų teritorijų bioįvairove ar kraštovaizdžio ypatumais, visada siekiame susipažinti ir su vietos, kur apsistojome, unikaliais žmonių gyvensenos bruožais: kilme, tradicijomis, papročiais, tarme. Turime mokyklos tradiciją- iškelti Jotvingių gimnazijos vėliavą ant kiekvieno Lietuvos piliakalnio, kurį tik randame pakeliui. Stovyklaudami Žuvinto biosferos rezervate „užkariavome“ du naujus piliakalnius: Varnupių ir Ąžuolinių. Piliakalnių viršūnės yra puiki vieta pasikalbėti apie vietos istoriją, pažaisti tradicinius piemenėlių žaidimus ar tiesiog pabendrauti su naujai atrastais draugais. Ekspedicijos pabaigoje visi skirtingų amžių, klasių atstovai tampa viena šeima su legendomis tapsiančiomis kelionės istorijomis ir slaptais juokeliais.

Stovyklos dienotvarkė ir užduočių pasiūla šiemet buvo sukurta pritaikant naujausią mokytojos Linos Rutkauskaitės patirtį ir žinias įgytas kvalifikacijos tobulinimo programos „Structured Educational Visit to Schools/Institutes and Training Seminars in Iceland“, vykusio 2022 kovo 13-19d. Islandijoje, metu. Kvalifikacijos tobulinimo programa sukurta ir organizuojama bendradarbiaujant su Islandijos universitetu, geriausiomis Islandijos mokyklomis, ir yra realizuojama taikant atvejo studiją (stebėta ir analizuota bent 2 mokyklų ugdymo aplinkas ir procesą), edukacinių maršrutų kūrimą potencialiose edukacinėse aplinkose ir lauko praktinių darbų organizavimą. Erasmus+ projektas "STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą gimnazijoje", kurio dalis ir buvo ši mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, yra finansuojamas ES lėšomis.

Kad ir kaip stengtųsi mokytojos užtikrinti savo mokiniams ugdymą pagal aktualius pasaulyje ugdymo standartus, už mokyklos sienų joms yra būtina parama. Todėl nuoširdžiai norime padėkoti Žuvinto biosferos rezervato direktoriui Pauliui Čeponui už konstruktyvų bendradarbiavimą,  Lankytojų centro ir gamtos mokyklos administratorei Jūratei Baublienei už globą ir žinias bei Vyriausiajam specialistui ekologui  Regimantui Vabuolui, kuris padėjo suplanuoti ekspedicijos maršrutą ir prisidėjo dirbant su mokiniais.

Žuvintas- vieta iš kurios nesinori išvažiuoti, o išvykus, jau lauki, kada sugrįši.

Biologijos mokytoja metodininkė Lina Rutkauskaitė

Image