Naujienos

Laisvės gynėjų diena Jotvingių gimnazijoje

Laisvės gynėjų diena Jotvingių gimnazijoje

„Mūsų nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju.

Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys. Gyvensime ir kovosime jų šviesoje.“

Just. Marcinkevičius

Sausio 13-ji daugeliui Lietuvos piliečių iki šiol įstrigusi giliai atmintyje. Tai buvo naktis, kai Lietuvos žmonės dainomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Minėti šią atmintiną dieną Jotvingių gimnazistai pradėjo dalyvaudami integruotoje istorijos ir pilietiškumo pamokoje ,,Laisvės nevertas, kas negina jos“. Mokiniai, išklausę trumpą istorinių įvykių apžvalgą, skaitė tragiškų įvykių liudininkų prisiminimus, kuriuos vėliau perpasakojo savo draugams.

Sausio 13 dieną visa Jotvingių gimnazijos bendruomenė minėjo Laisvės gynėjų dieną. 8 valandą languose sužibus  pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ žvakelėms mokiniai klasėse savo mokytojais kalbėjosi apie tai, ką jiems reiškia Sausio 13-oji, už ką jie yra dėkingi laisvės gynėjams, klausė pasakojimų apie Sausio 13-ją ir jos šios dienos reikšmę Lietuvai. Ši diena turbūt ne vienam yra neatsiejama nuo tokių sąvokų kaip laisvė, pasipriešinimas, drąsa ir bendrystė. Per vidinį gimnazijos radiją skambėjo dainos, kurios buvo dainuojamos prie Parlamento tomis siaubingomis Lietuvai dienomis. Visuotinė akcija primena lietuviams apie vienybę, jog mokame ir galime būti kartu, kai mus ištinka bėda ar sprendžiasi šalies likimas.

Akciją ,,Atmintis gyva, nes liudija“ inicijavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

TUC informacija.

Image