Korupcijos prevencija

Jotvingiečių iniciatyvos minint Antikorupcijos dieną

 Tarptautinė antikorupcijos diena ─ gruodžio 9-oji ─ pasaulyje minima nuo 2004 metų JTO sprendimu. Jotvingių gimnazija priklauso Sąžiningumo mokyklų tinklui.  Aktyvus jaunimas, nevyriausybinės organizacijos, kiekvienas iš mūsų savo asmeniniu pavyzdžiu, iniciatyvomis, nepakantumu korupcijos apraiškoms galime prisidėti prie Lietuvos skaidrumo.

Kaip ir  kasmet, 2020 metų gruodžio mėnesio pradžioje gimnazistai įvairiomis iniciatyvomis mini Antikorupcijos dieną.  Alytaus Jotvingių gimnazijos bendruomenės nariai, įvairių klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Danutės Sasnauskienės ir Laimutės Arlauskaitės, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,GyvenuSkaidriai“, priėmė skaidrumo greitakalbės iššūkį. Šiandien  Jotvingių bendruomenei pristatome mūsų bendrą darbą - ,,Esu sąžiningas pilietis ir gyvenu skaidriai“. Manome, kad tai sustiprins visų tikėjimą skaidria Lietuva.

 

 

 

 

Šią savaitę etikos mokytoja Danutė Sasnauskienė abiturientams veda pamokas antikorupcijos tema. Istorijos, politologijos, pilietiškumo pagrindų pamokose mokytojai Laimutė Arlauskaitė, Virginija Svinkūnienė, Vytautas Skendelis mokiniams akcentuoja nepakantumo korupcinei aplinkai, įvairioms jos apraiškoms svarbą, jaunimo iniciatyvumą, pilietiškumą. Toks požiūris, aktyvi veikla padeda ugdytis sąžiningu piliečiu. Visi suprantame, kad nuo mūsų bendro darbo, požiūrio, palaikymo, priklausys Lietuvos visuomenės atsparumas korupcijai.

II f klasės gimnazistai, vadovaujami mokytojų Danutės Sasnauskienės, Virginijos Svinkūnienės etikos, pilietiškumo pagrindų pamokose kūrė plakatus antikorupcijos tema ,,Mes prieš korupciją“. Plakatuose atsispindi mokinių požiūris į korupciją, kūrybiškai pateikiamos problemos ir jų sprendimo būdai.

Būkime pilietiški ir atsparūs korupcijai. Taip sustiprinsime visos šalies visuomenės dorumą, orumą ir padorumą.

 Mokytojos Laimutė Arlauskaitė, Danutė Sasnauskienė, Virginija Svinkūnienė


Spausdinti  
Image