Naujienos

Integruota pamoka ,,Laisvės nevertas, kas negina jos” (K. Balutis)

Integruota pamoka ,,Laisvės nevertas, kas negina jos” (K. Balutis)

Integruota istorijos, politologijos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamoka, skirta 1991 m. sausio 13-jai, vyko Jotvingių gimnazijos aktų salėje.

Išklausę įžanginį gimnazijos direktoriaus Donato Vasiliausko žodį, jo įžvalgas apie tautos nueitą kelią į laisvę, mokiniai susipažino su pamokos tikslais ir uždaviniais. Mokytoja Virginija Svinkūnienė pasiūlė paklausyti pirmokių merginų (Miglės, Akvilės ir Gerintos) skaitomų eilėraščių, kuriuos, beje, sukūrė mokiniai ir skyrė laisvę iškovojusiai Lietuvai.

Istorijos mokytoja Virginija Svinkūnienė pristatė pamokos veiklą, kalbėjo apie vieną iš pagrindinių Kremliaus propagandos temų, neva savi šaudė į savus, vis dar populiarią ir tendencingai platinamą mums nepalankių šalių žiniasklaidoje. Laimutė Arlauskaitė, istorijos ir politologijos mokytoja, priminė esminius 1991 m. sausio 12-13 d. įvykius bei perskaitė žuvusiųjų už mūsų laisvę asmenų pavardes.

Trijų klasių mokiniai (1a, 1b ir trečiokai), išklausę mokytojų pasakojimus, dirbdami grupėse, 5 minutes skaitė autentiškų prisiminimų tekstą, išanalizavo liudininkų atsiminimus, pasidalino vieni su kitais suvokimu, kokia kaina buvo pasiekta ir įtvirtinta Lietuvos Nepriklausomybė. Įvykių Vilniuje liudininkų tekstuose gimnazistai ieškojo Sausio 13 – osios aukos reikšmės svarbos, emocijų, kurios tuo metu ir dabar užvaldo žmones, kai prisimena skaudžius įvykius. Aptarę grupėje ir išskyrę svarbiausią emociją, ją Mentimeter programėlėje pristatė visiems. Nieko nenustebimo, kad mokiniai pajuto laisvę gynusių žmonių drąsą, išgyventą nerimą ir baimę, suvokė ryžtą kovoti, vienybę ir bendrumo jausmą.

Pamokoje mokiniai lavino pilietiškumo, pažinimo, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. Apibendrindami atsakė į klausimus, refleksijai nuskambėjo ir pirmokės Miglės Majauskaitės skaitomas eilėraštis ,,Ačiū, Lietuva“, o išeinančius  iš pamokos išlydėjo Miglės žodžiai: ,,Ačiū, Jums, narsūs lietuviai, kad šiandien laisvą šalį turim“.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Baliukonytė

 

Image