Naujienos

Integruota rusų kalbos, istorijos ir etninės kultūros pamoka

Integruota rusų kalbos, istorijos ir etninės kultūros pamoka

Lapkričio 10 dieną su 2f klasės mokiniais integruotą rusų kalbos, istorijos bei etninės kultūros pamoką vedėme netradicinėje aplinkoje – daugiakultūrinio ugdymo centre, kuris įsikūręs Likiškėlių progimnazijoje. Pamokos tema – „Alytaus tautinės mažumos ir jų kultūrų ryšiai su lietuvių kultūra“.

Mūsų tikslas – sužinoti apie tautinių mažumų atstovus, gyvenančius Alytuje, apie jų puoselėjamą kultūrą, tradicijas ir papročius, tautinių mažumų ir lietuvių kultūros ryšius. Šio centro vadovė N.Krakovskaja papasakojo mokiniams, kad Lietuvoje gyvena 154 tautybių žmonės: lenkai, rusai, žydai, baltarusiai, ukrainiečiai, totoriai, karaimai, romai ir kt. Alytuje gyvena ir savo kultūrą puoselėja rusai, totoriai, baltarusiai, ukrainiečiai ir kitų tautybių žmonės. Gausiausios bendruomenės – rusų (slavų) ir totorių. Savo kultūrą, papročius ir tradicijas miesto gyventojams tautinės mažumos pristato įvairiuose renginiuose, projektuose. Šio centro muziejuje mokiniai susipažino su įvairiais eksponatais: tautiniais rusų, lietuvių, baltarusių, gruzinų, lenkų, žydų, ukrainiečių rūbais aprengtomis lėlėmis, senoviniais ir naujesnių laikų „samovarais‘, lietuvių, žydų, rusų ir kitų tautų buities daiktais, įvairiais suvenyrais, rankdarbiais, knygomis ir leidiniais. Pamokos pabaigoje mokiniai atsakė į centro vadovės N.Krakovskajos ir mokytojų klausimus.

Rusų kalbos mokytojos L.Krisiulevičienė, I.Malaškevičienė

 

Image