Naujienos

Mokytojos Rimos Bartkienės pedagoginė veikla – garbė Alytaus Jotvingių gimnazijai

Mokytojos Rimos Bartkienės pedagoginė veikla – garbė Alytaus Jotvingių gimnazijai

Alytaus Jotvingių gimnazijos kolektyvas pagrįstai didžiuojasi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininke Rima Bartkiene, kuri Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanota Alytaus miesto savivaldybės premija.

Susipažinkite su Rima Bartkiene, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Jos pedagoginis kelias prasidėjo 1992 m., kai baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją. Alytaus Jotvingių gimnazijoje mokytoja ugdo mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, skatina juos dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros konkursuose. Mokytojos vadovaujami mokiniai sėkmingai dalyvauja jaunųjų filologų konkurso Šalies etapuose nuo 2015 metų: viena mokinė apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomu, 2 mokiniai - II laipsnio diplomais, 1 mokinė - III laipsnio diplomu, 2 mokiniai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštais. Mokytojos parengti mokiniai dalyvauja Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursuose, kuriuos organizuoja Prienų ,,Žiburio“ gimnazija, ir tampa nugalėtojais: I laipsnio diplomais apdovanoti 3 mokiniai, parengę tiriamuosius darbus ,,Beržo konceptas lietuvių kalbos tekstyne“, ,,Deminutyvai Žemaites apsakymų cikle ,,Laimė nutekėjimo" (Denisas Seredochas, Simas Rimašauskas, Gintaute Bubnelytė). Mokytojos Rimos Bartkienės konsultuojami mokiniai dalyvauja įvairiuose kituose konkursuose: meninio skaitymo konkurse, kurį organizuoja Kauno IX fortas ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kristinos Sabaliauskaites ir leidyklos ,,Baltos lankos“ trumpojo rašinio konkurse ,,Mano demonai“, Kauno ,,Santaros“ gimnazijoje vykusioje tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje ,,Iššūkis tyrėjams“. Mokytojos paruoštų mokinių, konkursų nugalėtojų, vardus ir pasiekimus tektų vardinti labai ilgai, nes R. Bartkienė geba įžvelgti mokinių gebėjimus ir sėkmingai vadovauti jų mokslinei bei kūrybinei veiklai.

Per ketverius darbo metus Alytaus Jotvingių gimnazijoje mokytoja Rima Bartkiene atsakingai paruošė ir teberuošia mokinius valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui. Jos mokinė Simona Šiušytė buvo įvertinta 100 balų, o Silvija Juonytė - 99 balais.

Mokytoja visada domisi naujovėmis, kelia kvalifikaciją miesto, Šalies kvalifikacijos kėlimo programose, tarptautiniuose mokymuose bei konferencijose. 2021 m. dalyvavo Erazmus+ Kl projekte, tobulino anglų kalbos įgūdžius, kuriuos pritaikė talkindama tarptautinio projekto ,,Code Your Future“ Alytaus Jotvingių gimnazijoje organizatoriams, dalyvaudama stažuotėje Izraelyje.

R. Bartkiene su kolegomis dalijasi praktine patirtimi, skaitė pranešimus regioninėje mokytojų metodinėje konferencijoje ,,Tiriamieji, kūrybiniai darbai – kūrybiškumo ir akademiškumo pradžia“; Alytaus miesto metodinėje dienoje ,,Ugdymo sėkmių mozaika“ (pranešimas ,,Vertinimo galimybės virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE“).

Rima Bartkienė aktyviai dalyvauja Alytaus Jotvingių gimnazijos bendruomenės veikloje. Ji įsitraukė į gimnazijos dramos studijos ,,Taškas“ veiklą, 2022 m. drauge su mokiniais ir mokytojais vyko į Didžiąją Britaniją, kur Lietuvos Respublikos ambasadoje vaidino spektaklyje ,,Literatūros pamokos“. Mokytoja Rima atliko klasės auklėtojos vaidmenį, o tikrieji gimnazijos auklėtiniai (tuometė IId) pamatė jiems artimą žmogų visai kitoje šviesoje.

Drauge su gamtos ir socialinių mokslų mokytojomis rengė neformalaus švietimo grupės ,,Gamta aplink mus" ekspedicijas Metelių regioniniame parke, Žuvinto rezervate. Vykdė integruotą STEAM projektą ,,Jūratė ir Kastytis" (sukūrė lėlių spektaklį). Mokytoja kartu su darbo grupe parengė ,,Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinių akademinių rezultatų ir abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatų proveržio strategiją" ir prisideda prie jos realizavimo.

R. Bartkienės iniciatyva buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (2019 m.). Mokytoja yra LŠDPS pirminės organizacijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė.

Jotvingiečiai Rimą Bartkienę pažįsta kaip aktyvią keliautoją, kuri kasmet aplanko vis naujas vietas Lietuvoje ir užsienyje, spektaklių, parodų, susitikimų su rašytojais, koncertų lankytoją, žmogų, kuris gimnazistus auklėja savo pavyzdžiu. ,,Ji su didžiuliu noru ir užsidegimu dalyvauja gimnazijos bendruomenės gyvenime“, – teigia pavaduotoja ugdymui Rasa Dainauskienė.

Kiekvienam mokytojui svarbu, kad jį vertintų ir suprastų mokiniai, štai ką sako pirmokai: „Norime padėkoti mokytojai už pastangas, kantrybę, mums skirtą laiką. Ačiū, kad padedate mums įgauti žinių, padedate, paaiškinate, skiriate laiko, jei tik reikia. Ačiū, kad esate su mumis šiais mokslo metais“, – mokytojai dėkoja I a klasės mokiniai.

Buvę mokytojos Rimos Bartkienės mokinės Erika ir Gabrielė (dabar ketvirtokės) pasakoja: „Nemeluojame, kad į lietuvių kalbos pamokas ėjome kaip į šventę, nes mokytoja visada pasitikdavo su

šypsena. Pamokose ne tik išmokdavome naujų dalykų, bet ir spėdavome pasijuokti. Džiaugiamės, kad dvejus metus turėjome galimybę pabendrauti su šia Mokytoja. Taip, ji Mokytoja didžiąja raide, nereali, ypatinga, pas ją visada norisi sugrįžti“.

„Mūsų auklėtoja Rima Bartkienė viena linksmiausių mokytojų, kokią tik esame sutikę. Pamokose ji ir rimta, ir reikli, ir mėgstanti pavartoti įvairiausių vaizdingų posakių bei frazių net ir kitomis kalbomis, pavyzdžiui, vokiečių ar lotynų. Tai mokytoja, į kurią galime kreiptis patarimų, nes visada suras laiko, padės, kuo galės“, – teigia auklėtiniai Agnė Petuškaitė, Laura Miglinaitė ir Nojus Nedzinskas.

Mokytojos nuoširdus ir atsakingas darbas, gebėjimas vienyti bendruomenę, reikiamu momentu tapti įkvepiančia lydere daro garbę visai Alytaus Jotvingių gimnazijos bendruomenei.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Baliukonytė

Image