Naujienos

Mokinių konferencija „Lietuviškosios tapatybės paieškos tautinio atgimimo laikotarpiu“

Mokinių konferencija „Lietuviškosios tapatybės paieškos tautinio atgimimo laikotarpiu“

Mokinių konferencijoje ,,Lietuviškosios tapatybės paieškos tautinio atgimimo laikotarpiu“ Alytaus Jotvingių gimnazijos pirmokai aktų salėje skaitė pranešimus.

Tai integruotas lietuvių literatūros, kultūros, istorijos bei STEAM veiklas apjungiantis renginys.  

Gimnazistai, remdamiesi istorijos, literatūros ir gamtos mokslų žiniomis, pristatė žymiausias pasipriešinimo rusinimui asmenybes, aptarė Lietuvos gamtos grožį, tapusį įkvėpimo šaltiniu kūrėjams, išanalizavę konkrečius istorinius, kultūrinius pavyzdžius, apibūdino tautinio atgimimo laikotarpį Lietuvoje, carizmo rusinimo politikos siekius, o konferencijos pabaigoje diskutavo apie asmenybių vaidmenį lietuviškos spaudos draudimo metu.

 Mokinius konsultavo lietuvių kalbos mokytojos Vita Jurčienė, Salomėja Žebuolienė ir Daiva Baliukonytė bei istorijos mokytoja Virginija Svinkūnienė. Mokydamiesi viešojo kalbėjimo paslapčių, medžiagos kaupimo, atrankos, pirmokai pristatė ,,Tautinį atgimimą subrandinusias istorines aplinkybes" (Titas Ardzevičius, 1b);  kalbėjo, teigdami, kad  ,,Knygnešystė – Lietuvos istorijos fenomenas" (Viltė Minkelytė, Loreta Skundaitė, 1b); ,,Vincas Kudirka – Lietuvos tautinio atgimimo žadintojas" (Merūnas Marcinonis, Lėja Lučiūnaitė, 1b). Auditorija išklausė pranešimus: ,,Jonas Jablonskis – bendrinės lietuvių kalbos kūrėjas"( Nojus Kazlauskas, Augustas Maldonis, 1c); ,,Lietuvos gamtos grožis Antano Baranausko  kūryboje", (STEAM) (Luknė Adžgauskaitė, Stela Chaleckaitė, 1c), ,,Tautos požymiai pagal Mikalojų Daukšą" ( Augustas Padegimas, 1a);  ,,Motiejus Valančius – tautos moralės gelbėtojas" (Jokūbas Pockevičius, Džiuginta Cesiulytė, 1 a).

Konferencijos moderatorė istorijos mokytoja Virginija Svinkūnienė klausytojams priminė kiekvieno pranešėjo perteiktą esminę informaciją, kad dalyviai galėtų pasitikrinti savo užrašus.

Konferencijoje dalyvavo mūsų socialinių partnerių, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos atstovė, bibliotekininkė  Rasa Armanavičienė. Viešnia pasveikino pranešėjus, pasidžiaugė gimnazistais, kurie domisi Lietuvos istorija, kultūra, gimtosios kalbos vartojimu. R. Armanavičienė perdavė Jotvingių gimnazijos bibliotekai dovanų – knygų, kurios šiuo metu labai aktualios arba svarbios kaip privaloma programinė literatūra skaitytojams.

Integruotas lietuvių literatūros, kultūros, istorijos bei STEAM veiklas apjungiantis renginys yra vienas iš kelių, kurie skirti Lietuvos istorijai ir kultūrai nagrinėti.

Informuoja jaunoji Jotvingių gimnazijos žurnalistė Gabija Jucikaitė.

Image