Naujienos

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka – mokslinė konferencija „Marija Gimbutienė  – pasaulio lietuvė”

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka – mokslinė konferencija „Marija Gimbutienė  – pasaulio lietuvė”

Lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos integruota pamoka, jaunųjų mokslininkų konferencija, skirta mokslininkei Marijai Gimbutienei.

Kovo 21 d. pamokai gimnazijos pirmokai ruošė pranešimus, jie klausytojus supažindino su garsios mokslininkės asmenybe, veikla, vertingais leidiniais.

Aktų salėje buvo skaitomi pranešimai ,,M.Gimbutienė. Biografija” (Ie klasės mokinės Vakarė Freitakaitė, Ema Rutkauskaitė),  ,,Senoji Marijos Gimbutienės Europa” (Ib klasės mokinės Viltė Minkelytė ir Loreta Skundaitė), ,,Mitoliginės senosios Europos deivės” (pranešimą skaitė Daniela Masionytė , Ia klasės mokinė), ,,Marija Gimbutienė – lietuvė, kurios pėdomis seka visas pasaulis” (Grantas Šerkšnas, Smiltė Smaidžiūnaitė, Ib klasės mokiniai), ,,Ką nauja apie Mariją Gimbutienę išsiaiškino 2021 metų Nacionalinė ekspedicija?” (Id klasės mokinė Rūta Nedzinskaitė), jaunieji mokslininkai  pristatė archemitologijos tyrinėtoją, jos asmenybę ir istoriškai svarbius darbus.

                      Mokiniai išklausė ir gimnazijos bibliotekininkės Linos Motiekienės pasakojimą apie M.Gimbutienę, susipažino su ankstesniais metais parengtais gimnazistų darbais. Pranešėjus konsultavo istorijos mokytojos Laimutė Arlauskaitė ir Virginija Svinkūnienė bei lietuvių kalbos mokytojos Rima Bartkienė, Salomėja Žebuolienė ir Daiva Baliukonytė. Jauniesiems mokslininkams surasti reikiamą medžiagą padėjo bibliotekininkės Vilija Dranginytė ir Lina Motiekienė.

Konferencijos pabaigoje klausytojai reflektuodami pasidalino savo atrastomis mintimis apie garsiąją mokslininkę: „M. Gimbutienė buvo lietuvė mokslininkė, archeologė. Sukūrė savitą mokslo šaką – archeomitologiją“. „2021m. UNECO paskelbė M. Gimbutienės metais. Parašė 23 knygas“. ,,Ji atrado archeomitologiją. Parašė knygas apie senąją Europos civilizaciją (Deivės civilizacija)“. „Įrodė, kad moterys gali turėti tokį patį išsilavinimą kaip vyrai“. „Senosios Europos civilizacijos atradėja,  archeologė, vykdė kasinėjimus Balkanuose, Italijoje, supažindino su matricine pasaulėjauta“.  ,,Jai suteikė VDU garbės daktaro vardą. Buvo iškėlusi hipotezę, kad neolito Europoje klestėjo taikos civilizacija“. ,,Buvo aktyvi visuomenės narė ir atrado senosios Europos civilizaciją. Jos idėjos paveikė žmonių kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą“.

Pranešėjai mokėsi atrinkti medžiagą ir gerino viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Apibendrinant belieka pridurti vieną mokinės mintį: ,,Didžiuojamės, kad Marijos Gimbutienės darbai – Lietuvos dovana pasauliui“.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Baliukonytė.

Image