Naujienos

„Puoselėti gimtąją kalbą – tai nardyti jos gelmėse, atrasti žodžių klodus ir jais išreikšti savo mintis“

„Puoselėti gimtąją kalbą – tai nardyti jos gelmėse, atrasti žodžių klodus ir jais išreikšti savo mintis“

Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkurso baigiamojoje šventėje Prienų „Žiburio“ gimnazijoje nuotoliniu būdu kovo 4 d. dalyvavo ir Alytaus Jotvingių gimnazijos abiturientė Gintautė Bubnelytė, IVd klasės mokinė, bei ją konsultavusios mokytojos Rima Bartkienė ir Daiva Baliukonytė.

Konkurso dalyviai klausėsi gimnazijos mokytojų bei svečių sveikinimų, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovės, profesorės habilituotos daktarės Danguolės Mikulėnienės pranešimą „Iš praeities rekonstrukcijos į ateities konstrukcijas: Lietuvos tarmynas“.

Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursui Gintautė pristatė  kalbos tiriamąjį darbą  „Deminutyvai Žemaitės apsakymų cikle „Laimė nutekėjimo“. Ji nagrinėjo deminutyvų vartojimą, jų reikšmę Žemaitės apsakymų kalbai.  Kelių valandų renginys „Žiburio“ gimnazijoje baigėsi  konkurso dalyvių darbų aptarimu, nugalėtojų paskelbimu. Levutė Karčiauskienė, vertinimo komisijos narė, aptardama Gintautės Bubnelytės darbą, teigė, kad  darbe remtasi moksline metodologija, atlikta ne tik gili statistinė analizė, bet ir paneigtas stereotipinis mąstymas, jog deminutyvinės žodžių formos svetimos žemaičių tarmei. Ji mokinę gyrė dėl įdomių išvadų, gebėjimo remtis internetiniais ištekliais.

Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja Aurelija Tamulionienė kalbėjo, kad kalbos tiriamieji darbai ją labai  nudžiugino.

Džiaugiamės, kad Jotvingių gimnazijos mokinės Gintautės Bubnelytės darbas įvertintas I laipsnio diplomu. 

                                   Lietuvių kalbos mokytojos Rima Bartkienė ir Daiva Baliukonytė

Image