Naujienos

Trumpalaikis projektas „Mes – istorijos kūrėjai“

Trumpalaikis projektas „Mes – istorijos kūrėjai“

Trumpalaikis integruotas lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pagrindų projektas ,,Mes – istorijos kūrėjai“ vyko gruodžio ir sausio mėnesį.

  Projekto dalyviai Ia klasės mokiniai, jų veiklą koordinavo lietuvių kalbos mokytoja Daiva Baliukonytė ir istorijos bei pilietiškumo pagrindų mokytoja Laimutė Arlauskaitė. Savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatai pristatyti Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną.

                       Kūrybinė užduotis ne tik pareikalavo istorijos žinių, bet ir leido būti patiems sau atviriems, padėjo mokiniams suprasti, ką jie išmoko, kokie jie yra kūrybingi ir kaip susieja istorijos žinias ir eiliavimą. 

Gruodžio mėnesį mokiniai literatūros pamokose išanalizavę Sigito Gedos eilėraštį Giesmė apie pasaulio medį atliko kūrybinę užduotį. Įsivaizduodami, kad yra poetai, panorę įamžinti Lietuvos istoriją, pasirinko istorinius įvykius, kurie negrįžtamai pakeitė Lietuvos istorijos tėkmę, juos aptarė pilietiškumo pamokose.

                      Sausio mėnesį kūrė vieno posmų eilėraštį, jame poetinėmis priemonėmis pasakydami, kodėl pasirinkti įvykiai svarbūs Lietuvai. Individualiai konsultavosi su mokytojomis, kurios stebėjo pažangą ir padėjo, kai buvo būtina.

Labai daug trumpajame projekte dalyvavusių mokinių pasirinko Sausio – 13-ąją, nes ši data simbolizuoja sunkią kovą už nepriklausomybę, žmonių drąsą ir ryžtą kovoti už savo valstybės ir tautos laisvę.

Kadangi daugeliui mokinių tai buvo nauja patirtis, tai pristatome keletą darbų neskelbdami jų autorių.

Tamsią, šaltą sausio naktį išėjome į gatves,

Už rankų susiėmę plazdant vėliavoms virš galvos,

Mes gynėme Tėvynę, negailėdami savęs,

Nes esame laisvi, – mes žmonės iš Lietuvos.

⁕⁕⁕⁕⁕

Ryžto kupini beginkliai žmonės

Prieš tankus stojo dėl Lietuvos svajonės –

Laisvės jie tiek metų troško, norėjo,

Daugel naktų ir dienų prie bokšto budėjo.

⁕⁕⁕⁕⁕

Sunku įsivaizduoti, kokie praeityje dalykai vyko:

Žmonės susivienijo, į kelią Baltijos nuvyko.

Stovėjo drąsūs, dėl Lietuvos laisvės kovą pradėjo.

O Sausio 13-ąją net savo kraują praliejo,

Bet Nepriklausomybės aktą ant stalo padėjo.

⁕⁕⁕⁕⁕

Žmonės, susikibę į gyvą grandinę,

Pasauliui parodė savo sprendimą,

Kaip rūpi jiems Lietuva – tėvynė,

Kaip tautos gyvybei svarbi Nepriklausomybė.

⁕⁕⁕⁕⁕

„Tėve mūsų“ gynėjai kaip vienas prie Seimo kartojo,

Visą naktį laužai čia degė, liepsnojo, o žmonės giedojo.

Susikibę už rankų prieš tankus prie bokšto jie stojo,

Nes žinojo: „Laimėjom, išbuvom, išlaukėm, nugalėjom“.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Baliukonytė

Image