MEPA

Probleminės žmogaus teisių sritys ES

Ib klasės mokiniai kartu su Putinų ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazistais dalyvavo pilietiškumo pamokoje, skirtoje  Žmogaus teisių dienai paminėti „Probleminės žmogaus teisių sritys ES".

Pamoką vedė Europos Jaunimo komandos nariai Nojus Adote ir Gretė Kvedaraitė.

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti demokratiją ir žmogaus teises pagal pagrindinius laisvės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus ir teisinės valstybės principą. Bet kova už žmogaus teises, atrodo, kad,niekada nesibaigs. Nuo 1988 m. Europos Parlamentas kasmet skiria A. Sacharovo premiją už minties laisvę, kad pagerbtų kovą už žmogaus teises ir pagrindines laisves bei prieš priespaudą ir neteisingumą. Premijos laureatų biografijos rodo, kad ta kova yra labai sunki ir pavojinga.

Išklausę lektorių pranešimus, interaktyviai dalyvavę per SLIDO platformą, pamokos pabaigoje mokiniai pasivaržė Kahoot žaidime ir pasitikrino, ar gerai suprato, kodėl žmogaus teisės yra labai svarbios kiekvieno gyvenime.

Virginija Svinkūnienė.


Spausdinti  
Image