ERASMUS+

„Kūrybingumas ateičiai: skatinant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą klasėje"

„Kūrybingumas ateičiai: skatinant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą klasėje"

2022 m. gegužės 15-21 d direktorius Donatas Vasiliauskas dalyvavo kursuose

„Kūrybingumas ateičiai: skatinant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą klasėje“, kurie vyko Tenerifėje. Kursų programa buvo labai aktyvi, užsiėmimai inovatyvūs, skatinantys mąstyti kūrybingiau, lektorės perduodama patirtis ir charizma paliko didelį įspūdį. Pasak direktoriaus, šie mokymai padėjo įtvirtinti kūrybingumo ir kritinio mąstymo svarbą STEAM ir bendrai ugdymo procese, tai pritaikyti savo darbe bei pasidalinti įgytomis žiniomis su mokyklos bendruomene. Taip pat kursuose buvo skatinama suvokti interpretacijų įtaką vertinant situaciją, lavinti kritinio mąstymo įgūdžius ir tai taikyti ugdymo procese. Komandos formavimo pratimai, diskusijos, pažintinės kelionės padėjo užmegzti naudingus ryšius su kursuose dalyvavusiais mokytojais, išgirsti jų patirtis ir naudojamas praktikas, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Direktorius džiaugiasi turėjęs galimybę įgyti naujų žinių ir patirčių su Erasmus+ programa, finansuojama ES.


Spausdinti  
Image