Konferencija ,,Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje”

Konferencija ,,Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje”

Įgyjame patirties ir mokomės gyvenimui svarbių įgūdžių

Konferencijai ,,Marija Gimbutienė Lietuvoje ir pasaulyje” pranešimus ruošė 1a ir 1b klasių mokiniai. Pristatymams pasirinkome M.Gimbutienės veiklą, nes ji viena žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojų, kuri atvėrė kelius archeomitologijai – naujai mokslo šakai, sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą.

Abiejų pirmų klasių grupės iki pristatymų nuėjo ilgą savarankiškų darbų kelią: ieškojo informacijos, aiškinosi mokslinius terminus, atsirinko jų temai tinkančią medžiagą, rengė pranešimus ir pristatė savo klasės draugams, o vėliau patobulinę savarankiškai paruoštus darbus kalbėjo jaunųjų mokslininkų konferencijoje.

Mokiniai patirtimi dalijosi įvairiomis temomis: ,,M. Gimbutienės knyga „Dievai ir deivės Senojoje Europoje“ ir feminizmas“, ,,Žmogaus santykis su sava kultūra“, ,, Lietuvių tautos pranašumo prieš kitas tautas priežastys“, ,, 2021 metų Nacionalinės ekspedicijos atrastoji M. Gimbutienė“, ,,M. Gimbutienės veiklos įamžinimas Lietuvoje ir pasaulyje“ ir „Mūsų mitologijos labai gilios šaknys, iš jų semkimės gyvybės sulčių.“ Klausytojų auditorija gavo užduotį įvertinti kalbėtojus, rasti, už ką juos galima pagirti, pasidalinti patarimais ateičiai. Smagu buvo išgirsti, kad mokiniai savo žodyną papildė naujais moksliniais terminais, džiugu, kad pasisėmė žinių, ugdė kultūrinę, pažinimo, komunikavimo, skaitmenines ir kūrybinę kompetencijas.

M. Gimbutienė sakė: „Kai nuolat esu klausiama, kodėl būtent aš, o ne kas kitas rašė apie Europą prieš indoeuropiečių įsiveržimą, kodėl aš, o ne kas kitas ėmėsi šifruoti tos kultūros simbolinę sistemą, kodėl pasitelkiau mitologiją ir tautosaką priešistoriniams įvaizdžiams suprasti, mano atsakymas yra trumpas: visų pirma dėl to, kad užaugau Lietuvoje“. O Jotvingių gimnazijos mokiniai teigė, kad, tik atlikdami tiriamąjį darbą ir viešai jį pristatydami, įgyja patirties ir mokosi gyvenimui svarbių įgūdžių.

Konferenciją organizavo ir mokinius konsultavo lietuvių kalbos mokytojos Daiva Baliukonytė ir Rima Bartkienė, svarbia literatūra pasirūpino bibliotekininkė Vilija Dranginytė, ji pristatė ankstesnių mokinių laidų sukurtus plakatus.

Daiva Baliukonytė ir Rima Bartkienė, lietuvių kalbos mokytojos


Spausdinti  
Image