Naujienos

Jotvingiečiai susipažino su nuotekų analitiniais fizikiniais tyrimais Alytaus mieste

Jotvingiečiai susipažino su nuotekų analitiniais fizikiniais tyrimais Alytaus mieste

Kovo 13 d. mūsų gimnazistai turėjo galimybę pabendrauti su VilniusTech Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros doc. dr. profesore  Marina Valentukevičiene apie nuotekų analitinius tyrimus ir poveikį aplinkai Alytaus mieste.

Susitikime dalyvavo 1-ųjų klasių mokiniai, dalyvaujantys eTwining projekte “Life in Danger”, chemijos mokytojos Lina Bieliauskienė ir Jolanta Sakalauskiene, pavaduotoja ugdymui Nijolė Makštutienė.

Susitikimo metu profesorė M. Valentukevičienė labiai nuosekliai mokiniams įvardijo, kaip susidaro nuotekos, pirmiausiai pradedant nuo savo aplinkos, nuo namų ūkio. Saugant mūsų gamtą, labai svarbus faktorius – nuotekų išvalymas ir panaudojimas.

 Įvertinant taršos rodiklius, pagrindinis dėmesys skirtas nuotekų technologiniam procesui.  Mokiniai sužinojo ne tik apie nuotekų valymo grandis ir užterštumo charakteristikas, bet susipažino su taršos rodiklių skaičiavimo fizikiniais metodais.

Pagal Lietuvoje ir Europos Sąjungoje galiojančius normatyvinius reikalavimus visa veikla, kuri daro poveikį aplinkai, vertinama galimo poveikio aplinkai aspektu. Mokiniai susipažino kaip valymo įrenginiuose nuotekos valomos biologiniu būdu, šalinant organinius teršalus. Atlikus šiuos darbus sumažėja Nemuno upės tarša azoto, fosforo, organiniais junginiais, policiklidais, fenoliais ir sunkiaisiais metalais, kurie užterštu gruntiniu vandeniu, pratekančiu po dumblo laukais, patenka į Nemuno upę, vėliau į Baltijos jūrą. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Alytaus mieste sudaro palankias sąlygas kuo didesniam gyventojų skaičiui optimaliomis sąlygomis gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

 Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė

Image